Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 03 - 04/2014: Hướng đến ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam

07/05/2014
I/ Hướng đến ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam
1. Những thành công- hạn chế của 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và giải pháp tiếp theo cho năm 2014-2015 – Đào Duy Huân.
2. Minh bạch chính sách tiền tệ và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam - Nguyễn Thị Ngọc Trang & Nguyễn Hữu Tuấn.
3. Cơ hội và thách thức cho hàng xuất khẩu của việt nam khi triển khai quy tắc xuất xứ theo hiệp định TPP - Lê Thị Ánh Tuyết & Huỳnh Thế Nguyễn.
4. Tác động tỷ giá hối đoái  và thu nhập quốc dân đến cán cân thương mạitiếp cận theo mô hình VECM - Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Huỳnh Minh Nguyệt, Mai Diễm Phương, Dương Thảo Nguyên, Đỗ Thanh Hà & Lâm Ngọc Phương Thảo.
5. Bàn về COSO 2013 và định hướng vận dụng trong việc giám sát quá trình thực thi chiến lược kinh doanh - Phạm Quang Huy.
6. Thương mại bán lẻ & dịch vụ: Một số nhận định kết quả đạt được từ năm 2000 đến năm 2013 – Bùi Thanh Tráng.
7. Ứng dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM -Nguyễn Thị Nhung & Trần Thị Minh Tuyền.
8. Ứng dụng mô hình Z – SCORE vào quản lý rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Phúc Cảnh & Vũ Xuân Hùng.
II/ Nghiên cứu và trao đổi
9. Xác lập khung pháp lý kế toán cho DNNVV – kinh nghiệm ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam - Trần Thị Thanh Hải.
10. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tài chính đến bong bóng bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh - Lê Thanh Ngọc.
 III/ Phát triển kinh tế địa phương
11. Đầu tư công và tăng trưởng kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long - Ngô Anh Tín.
12. Chiến lược thu hút đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 - Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Thanh Huyền & Nguyễn Văn Nên.
13. Tín dụng ngân hàng đối với  phát triển cây cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng – Vũ Văn Thực.
IV/ Giáo dục và Đào tạo
14. Quảng bá thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học: lý thuyết và mô hình nghiên cứu - Nguyễn Trần Sỹ & Nguyễn Thúy Phương.
V/ Trao đổi ý kiến
15. Đồng bằng sông Cửu Long - không là “đất học”, nhưng là nơi góp mặt không ít tài năng cho đất nước – Nguyễn Thanh Tuyền.
VI/ International Integration
16. Sustainable development in the red river delta with situtation of climate change - Doan Thanh Ha & Tran Mai Uoc.

 
TIN LIÊN QUAN