Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 01 - 02/2014: Hoạt động Ngân hàng hướng tới phục hồi & hoàn thiện

01/02/2014
I/ Hoạt động Ngân hàng hướng tới phục hồi & hoàn thiện
1. Xây dựng ngân hàng xanh tại Việt Nam - Nguyễn Hữu Huân.
2. Ngân hàng thích ứng khi chuyển đổi kinh tế - Nguyễn Thanh Dương.
3. Phát triển sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Hạnh Hoa.
4. Kiểm định rủi ro tín dụng cho các Ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam - Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm.
5. Tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam – Nguyễn Quỳnh Hoa.
II/ Nghiên cứu và trao đổi
6. Việt Nam và hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) – Lương Xuân Quỳ.
7. 28 năm hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: tiến trình, thành tựu và giải pháp thúc đẩy - Chu Văn Cấp.
8. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại những quốc gia đang phát triển - Nguyễn Thị Liên Hoa & Bùi Thị Bích Phương.
9. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Phạm Thị Minh Lý & Ngô Thiên Thảo.
10. Quan hệ thương mại Việt-Nhật: hiện trạng và các gợi ý – Nguyễn Tiến Dũng.
11. Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lợi-bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam - Từ Thị Kim Thoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên.
12. Nghiên cứu mối tương quan giữa chi phí đại diện và cấu trúc tỷ lệ sở hữu của các công ty cổ phần tại Việt Nam – Thân Thị Thu Thủy, Lê Văn Lâm & Nguyễn Trung Thông.
13. Phân tích, đánh giá kinh tế hợp tác xã tỉnh đồng nai  và các khuyến nghị - Đào Duy Huân.
14. Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tạo việc làm cho người lao động ở Phú Yên - Nguyễn Thị Đông.
 III/ International Integration
15. Determinants of Private Consumption in Vietnam: A Study in Provincial Level – Vo Khac Thuong, Phan Bui Khue Dai & Le Hoang Long.
TIN LIÊN QUAN