Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 01 - 02/2021: Cơ hội chuyển đổi kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

05/04/2021
1. Cơ hội chuyển đổi kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam - Đinh Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Dũng & Huỳnh Thanh Nhã   
2. Kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam - Phạm Ngọc Phong & Nguyễn Thị Ánh Ngọc 8
3. Chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam: Trường hợp của Tập đoàn Lộc Trời - Vũ Thanh Tùng & Nguyễn Lê Anh
4. Quản trị tài sản trí tuệ với nghiên cứu khoa học trong trường đại học Việt Nam - Bành Quốc Tuấn & Lê Thị Ngọc Trâm
5. Quy định “Bảo lưu quyền sở hữu” theo Bộ Luật dân sự năm 2015 - Nguyễn Nam Trung     
6. Nhân tố ảnh hưởng tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam - Lê Phan Thị Diệu Thảo, Lâm Thị Hồng Hoa & Quan Diễm Trang       
7. Xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Quốc Anh & Tăng Mỹ Sang
8. Rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tác động tới hệ thống ngân hàng Việt Nam - Lê Thị Mận, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh & Lại Khôi Nguyên
9. Quan điểm về báo cáo tích hợp và khả năng áp dụng tại Việt Nam - Nguyễn Thị Phước Như   
10. Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam gắn với hội nhập kinh tế quốc tế - Lê Thị Xuân Sang & Lê Sơn Đại
11. Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ thuộc lĩnh vực Spa tại TP.HCM - Lý Đan Thanh & Lâm Trương Hòa Tiến   
12. Các giải pháp thu hút người học của các trường đại học có học phí cao - Nhan Cẩm Trí, Nguyễn Đăng Quang Huy, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên & Phạm Doãn Nguyên
13. Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu trường đại học nghiên cứu tại Hutech - Phạm Thanh Tuấn, Nguyễn Quyết Thắng & Nguyễn Vương Hoài Thảo
14. Danh & Thực - Nguyễn Thanh Tuyền & Đỗ Phi Dũng
15. The risk allocation in international sale of goods under English law and the CISG 1980 - Bui Thi Hong Ninh
16. The impacts of artificial intelligence on the performance of commercial banks in Viet Nam - Nguyen Hong Hanh, Pham Phan Hong Han, Bui Thanh Tuyen & Le Phuong Dung


 
TIN LIÊN QUAN