Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 01 - 02/2020: Đánh giá lại quy mô GDP của Việt Nam

12/03/2020
1. Đánh giá lại quy mô GDP của VN: Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế VN - Nguyễn Thế Bính
2. Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở VN - Đỗ Phú Trần Tình & Nguyễn Văn Nên
3. Chính sách thương mại nội địa của VN trong thời kỳ hội nhập - Nguyễn Hồng Quý
4. Thuế tiêu thụ đặc biệt: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho VN - Nguyễn Thị Hoa
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại - Nguyễn Thành Đạt
6. Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại VN - Thân Thị Thu Thủy & Nguyễn Thị Thuỳ Linh  
7. Áp dụng mô hình sản xuất Lean để khắc phục lãng phí do khuyết tật sản phẩm: Trường hợp Công ty Thuận Hưng Long An - Nguyễn Thanh Hùng
8. Ứng dụng mô hình FEM và REM để kiểm định vai trò phát triển ngân hàng thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại VN - Nguyễn Thị Hồng Ánh
9. Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán VN - Võ Tấn Thành, Phạm Thị Thanh Xuân & Lê Thị Thanh Huyền
10. Ảnh hưởng của sự đồng cảm đến hành vi công dân trong tổ chức, sự kiệt sức và sự gắn kết với công việc của người lao động - Trần Thế Nam
11. Tăng cường phát triển làng nghề tỉnh Bình Dương - Lê Thị Mận
12. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã tại tỉnh Vĩnh Long - Phạm Ngọc Phong & Đoàn Thị Thanh Hòa
13. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hành vi tiêu dùng: Nghiên cứu trong ngành nước uống giải khát đóng chai không cồn tại TP. Cần Thơ - Nguyễn Hoàng Khởi & Dương Ngọc Thành
14. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo các trường đại học ngoài công lập - Kiều Lan Hương
15. The restraints imposed by European Union competition law on the exercise of intellectual property rights within the European Union - Bui Thi Hong Ninh 
TIN LIÊN QUAN