Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 01 - 02/2019: Phát triển sáng tạo và đổi mới

07/03/2019
1. Khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy xuất khẩu: Kinh nghiệm của Đức và một vài gợi ý cho Việt Nam - Nguyễn Thanh Trọng & Bùi Hồng Ngọc
2. Chu kỳ kinh tế tại các nền kinh tế và chính sách tài khóa - Bùi Trần Minh
3. Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Thành Đạt
4. Tiếp cận tín dụng: Nhân tố làm tăng khả năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Nguyễn Thị Mai & Trần Thị Thanh Hải
5. Chuyển đổi kỹ thuật số trong quá trình phân phối bảo hiểm: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam - Nguyễn Tiến Hùng
6. Cho vay ngang hàng ở Việt Nam hiện nay - Nguyễn Thị Thu Trang & Võ Thị Ngọc Hà
7. Ảnh hưởng của công bố thông tin đến chi phí vốn chủ sở hữu của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Lê Xuân Thái & Trương Đông Lộc
8. Ảnh hưởng của quảng bá thương hiệu bằng người nổi tiếng đến nhận thức người tiêu dùng Việt Nam - Đào Thị Lan Hương & Lê Ánh Nguyệt
9. Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp - Nguyễn Phương Thảo
10. Tác động của quản trị doanh nghiệp đến việc vận dụng chính sách kế toán trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Nguyễn Thị Thanh Hà; Vũ Thanh Long & Nguyễn Thị Chi Thảo
11. Ứng dụng Chatbot trong dịch vụ chăm sóc khách hàng của các ngân hàng thương mại - Nguyễn Duy Thái & Phùng Hoàng Nguyên
12. Các phương tiện thanh toán hiện đại trong nền kinh tế - Tăng Mỹ Sang
13. Ý định chuyển đổi thương hiệu của người dùng điện thoại di động: Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ - Nguyễn Phạm Tuyết Anh
14. Thực trạng sử dụng mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên UEF - Lê Thanh Tùng & Tăng Mỹ Hà
15. The innovative development strategy of cross-border E-commerce platforms - Nguyen Hong Quy

 
TIN LIÊN QUAN