Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 01 - 02/2017: Tổng quan kinh tế 2017

16/02/2017

1. Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2016 và khuyến nghị năm 2017 - Nguyễn Đình Luận

2. Vai trò chính phủ và tăng trưởng kinh tế: Góc nhìn từ chi tiêu công, quản trị công tại các quốc gia châu Á 2002-2014 - Trần Trung Kiên, Ngô Anh Tín

3. Xây dựng chính sách phát triển du lịch văn hóa bền vững một số nước trên thế giới: Bài học cho Việt Nam - Nguyễn Quyết Thắng

4. Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến xuất nhập khẩu của các ngành công nghiệp Việt Nam - Phạm Ngọc Phong, Đặng Thùy Linh & Nguyễn Thị Ánh Ngọc

5. Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức cho hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Minh Sáng, Huỳnh Anh Phúc, Nguyễn Minh  Đức

6. Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam - Lê Thị  Mận, Nguyễn Thị  Mỹ Hạnh & Nguyễn Tấn Phát

7. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam giai đoạn 2007 – 2014 - Lê Hà Diễm Chi

8. Co giãn việc làm theo tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam - Nguyễn Thị  Đông, Phạm Thị  Lý

9. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở tỉnh Long An: Thực trạng và giải pháp - Võ Thanh Thu

10. Sử dụng chỉ số sức mạnh giá trong lựa chọn cổ phiếu tiềm năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Cao Thị  Miên Thùy

11. Phát triển tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam - Võ Đức Toàn

12. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các quốc gia và Việt Nam - Võ Văn Nhị, Trần Thị Thanh Hải

13. Phân tích lợi thế so sánh của Việt Nam từ góc độ tính thâm dụng kỹ năng và công nghệ - Trần Văn Đức

14. Tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắc Lắc - Vũ Văn Thực

 
TIN LIÊN QUAN