Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 01 - 02/2015: Doanh Nghiệp Việt Nam Với Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN

06/03/2015
 1. Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt NamTrần Văn Hùng, Lê Thị Mai Hương, MBA Nguyễn Lê Anh.
 2. Nhận thức của các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh về Cộng đồng Kinh tế ASEANVương Đức Hoàng Quân.
 3. Mở rộng hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEANHuỳnh Lưu Đức Toàn & Nguyễn Thị Minh Tú.
 4. Tác động của các chỉ số kinh tế vĩ mô đến dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) tại Việt NamLê Thị Lanh, Huỳnh Thị Cẩm Hà, Lê Thị Hồng Minh.
 5. Tái cơ cấu kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập: Thuận lợi, khó khăn và khuyến nghị - Nguyễn Đình Luận.
 6. Khả năng dự báo thu nhập cho doanh nghiệp tư dòng tiền hoạt động: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết Việt NamNguyễn Thị Uyên Uyên, Từ Thị Kim Thoa.
 7. Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàngNguyễn Thành Công.
 8. Hiệu ứng ngày thứ hai trên thị trường chứng khoán Việt Nam trước và sau khủng hoảng - Trầm Thị Xuân Hương, Võ Xuân Vinh, Nguyễn Phúc Cảnh.
 9. Kiểm chứng băng mô hình ARDL tác động của các nhân tố vĩ mô đến chỉ số chứng khoán Việt Nam - Lê Hoàng Phong, Đặng Thị Bạch Vân.
 10. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật -  Mai Thị Cẩm Tú.
 11. Tái cấu trúc ngành công nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế tỉnh Đồng Nai theo hướng hội nhập toàn cầu -  Đào Duy Huân, Nguyễn Lê Anh.
 12. Đối sánh kết quả đánh giá các chương trình đạt chuẩn AUN của Việt Nam giai đoạn 2009-2013Vũ Thị Phương Anh.
 13. Accounting information system affecting effciency of Vietnam’s small and medium enterprises in the ASEAN Economic Community (AEC)Phan Đức Dũng, Phạm Anh Tuấn.
TIN LIÊN QUAN