Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Mời góp ý về Tạp chí “Phát triển và Hội nhập” sau 5 năm hoạt động

08/09/2016

Kính gửi: Các cộng tác viên, tác giả và bạn đọc của Tạp chí “Phát triển và Hội nhập”
Tạp chí “Phát triển và Hội nhập” được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động vào ngày 05/8/2011 và được Bộ Khoa học Công nghệ cấp mã chuẩn quốc tế xuất bản phẩm với mã số ISSN 1859 – 428 X ngày 25/8/2011. Tạp chí đã phát hành số đầu tiên vào tháng 11/2011 (phát hành 2 tháng một kỳ).

Sau gần 5 năm hoạt động, Tạp chí đã nhận được ngày càng nhiều bài viết của các tác giả trong mọi miền đất nước cũng như sự lưu tâm nhiều hơn của các tác giả và đọc giả.
Bài viết được đăng tải trên Tạp chí “Phát triển và Hội nhập” được tính điểm công trình cấp quốc gia như các công trình tính điểm ứng cử chức danh GS, PGS;
điểm công trình dự tuyển nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ hoặc bảo vệ đề tài các cấp, cũng như tham gia tính điểm quy đổi về giờ chuẩn trong giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng,...

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển và hội nhập. Bài viết cũng đòi hỏi không ngừng được nâng cao, đặc biệt về chất lượng. Do vậy, Ban biên tập Tạp chí mong muốn nhận được những đóng góp quý báu để từng bước hoàn thiện, đáp ứng cao hơn yêu cầu của xã hội và người đọc.

Những ý kiến đóng góp của các cộng tác viên, các tác giả, các bạn đọc xin hướng vào các tiêu chí sau:

1. Hình thức ( bìa, thiết kế,...);
2. Cấu trúc của Tạp chí (chủ đề, nghiên cứu và trao đổi, phát triển kinh tế địa phương, giáo dục – đào tạo, tham khảo, internatinal integration);
3. Tính thiết thực và ý nghĩa của các bài báo được đăng tải;
4. Nội dung và chất lượng của các bài báo đăng tải;
5. Gợi ý hướng hoàn thiện về nội dung và chất lượng bài báo;
6. Kết luận.


Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và những hiến kế quý báu của các cộng tác viên, tác giả, bạn đọc để Tạp chí “Phát triển và Hội nhập” đúc kết kinh nghiệm và tìm phương hướng hoàn thiện nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày ra số báo đầu tiên vào cuối năm 2016.

Ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ:

Tạp chí Phát triển và Hội nhập
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
276 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: 0916.678.999 Email: tapchi_pthn@uef.edu.vn
Xin chân thành cảm ơn.
TỔNG BIÊN TẬP
Đã ký       
NGND.GS.TS. NGUYỄN THANH TUYỀN
TIN LIÊN QUAN