ĐƠN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

(Dành cho xét tuyển học bạ THPT)
Thông tin thí sinh
Họ và tên (*):
Giới tính (*):
CMND/CCCD (*):
Địa chỉ liên lạc (*):
Ngày sinh:
Nơi sinh (Tỉnh/Thành phố)
Điện thoại liên lạc (*):
Lớp 10 (Tỉnh - Huyện - Trường ):
Lớp 11 (Tỉnh - Huyện - Trường ):
Lớp 12 (Tỉnh - Huyện - Trường ):
Năm tốt nghiệp:
Khu vực:
Đối tượng ưu tiên:
Thông tin Đăng ký xét tuyển

Ngành xét tuyển [1](*):
Tổ hợp môn xét tuyển(*):
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Điểm
Ngành xét tuyển [2]:
Tổ hợp môn xét tuyển:
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Điểm
Ngành xét tuyển [3]:
Tổ hợp môn xét tuyển:
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Điểm

* Thí sinh có thể tự kiểm tra mức điểm của các tổ hợp 3 môn lớp 12 của mình khi xét tuyển vào UEF bằng cách sử dụng phần mềm sau:
https://www.uef.edu.vn/diem-to-hop-monĐiểm lớp 11 (Học kỳ 1 - Học kỳ 2)
Điểm lớp 12 (Học kỳ 1 )
Ngành xét tuyển [1]:
Ngành xét tuyển [2]:
Ngành xét tuyển [3]:
Xác nhận thông tin đăng ký Xét tuyển Đại học
Thông tin thí sinh
Họ tên:
Giới tính:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Số CMND/CCCD:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại liên hệ:
 
Email:
 
Nơi học THPT Lớp 10:
Nơi học THPT Lớp 11:
Nơi học THPT Lớp 12:
Năm tốt nghiệp:
 
Khu vực:
 
Đối tượng ưu tiên:
 
Thông tin xét tuyển
Phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
Ngành xét tuyển [1]:
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm
Ngành xét tuyển [2]:
Tổ hợp môn xét tuyển:
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Điểm
Ngành xét tuyển [3]:
Tổ hợp môn xét tuyển:
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Điểm

Xét tuyển bằng kết quả học bạ điểm 03 học kỳ THPT

Điểm lớp 11
Học kỳ 1 Học kỳ 2
Điểm lớp 12
Học kỳ 1
Ngành xét tuyển [1]:
Ngành xét tuyển [2]:
Ngành xét tuyển [3]:
Mã xác thực
Refresh